ايــــــــــــــــــــــــــرانســــــــــــــــــــــــــــل

 

پول هاي ميلياردي كه از جيب ملت زده ميشود.

 

هروز مقداري زيادي  پيامك هاي تبليغاتي با خالي كردن شارژازمشتركين ايرانسل براي مردم بدبختي كه 2000تومان شارژ ريخته تو گوشيش مياد كه  بعد از چند ساعت ديگه مي بيني كه ديگه شارژ نداري

يا پيام مياد كه طرح ويژ خود ر با شماره گيره*4444*3# شماره گيري كنيد وقتي طرح را ميزني هنوز 2ساعت مكالمه هم صحبت نكردي پيام مياد كه شارژ شما رو به اتمام هست.

تو ي طرح هاي ايترنت هم همين آش وكاسه .

 قابل ذكراست كه من خودم چند بار طرح ويژه زدم كه دوروز نشد كه طرح پريد ورفت .بدون اينكه استفاده كرده باشم.

هيچ كس پاسخگو نيستو خودم مي دونم فقط گفتيم كه براي خودمون يادآوري بشه.

منبع : وبلاگ طلبه کوچولو دزدي علني از مشتركين ايرانسل
برچسب ها : مياد ,شارژ ,پيام مياد